Jak zapisac stronę w bibliografii

niebezpieczne strony
Dlaczego niektóre strony internetowe uważane są za niebezpieczne?
20/07/2017
jak zablokowac strone internetową
Jak skutecznie zablokować strony www?
28/07/2017
jak zapisac strone w bilbiografii

Jak zapisać stronę w bibliografii?

Bibliografia to usystematyzowany spis dokumentów, zaopatrzony w najważniejsze informacje o nich. Tu podstawą jest wyszczególnienie konkretnych pozycji wraz z podaniem ich autora, tytułu, wydania, a także numeru strony i adresu witryny, z której korzystaliśmy. Kolejną istotną zasadą, jakiej należy się trzymać jest porządek alfabetyczny, który organizuje całość naszych zapisów, przez co nasza bibliografia staje się przejrzysta i klarowna. Co ważne, w niektórych przypadkach ( jak na przykład nowa wersja matury) wymagane jest umieszczenie numeru ISBN. W nim zawarte są dane o wydawnictwie, autorze i wydaniu, z którego korzystaliśmy. Przykładem dobrze zapisanej pozycji w bibliografii jest:

Grisham J., Balicki F. (red.), Firma, Warszawa: Wydawnictwo Amber, 1991

„Bibliografią jest wykaz odrębnych jednostek piśmienniczych, zestawiony z utworzonych według ustalonych zasad opisów bibliograficznych tych jednostek. Wykazy takie są opracowywane w różnych celach, i najczęściej spotykanymi są bibliografie biblioteczne lub zasobowe oraz bibliografie (w) indywidualnej publikacji (przypublikacyjne).”

bibliografia

„Bibliografią jest wykaz odrębnych jednostek piśmienniczych, zestawiony z utworzonych według ustalonych zasad źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bibliografia

Jak zapisać źródła internetowe w bibliografii

W przypadku korzystania z internetowych źródeł sprawa wygląda podobnie. W pozycji wyróżnić należy autora, tytuł artykułu, miejsce publikacji, rok oraz numer publikacji, a także adres URL. Co ważne w prawidłowo przygotowanym zapisie nie może znaleźć się podkreślenie i niebieski kolor adresu witryny, który automatycznie zaznaczany jest przez WORD. Jednolita struktura pozycji to wymóg, o którym nie należy zapominać.

Jak wstawić w bibliografii licencjatu adres strony internetowej

Bibliografia to niezwykle istotny element wielu prac naukowych. Jeśli czeka nas w najbliższym czasie matura lub pisanie pracy licencjackiej, czy choćby magisterskiej warto poznać podstawowe zasady tworzenia wykazu używanych publikacji. Nie ma tu większego znaczenia czy jest to publikacja naukowa w formie książki, strony internetowej, czy nawet filmu, ważne natomiast jest to w jaki sposób umieścimy informacje o źródłach w naszej pracy.

Przypis bibliograficzny to informacja dla promotora i recenzenta, która ma być przede wszystkim użyteczna. Wbrew powszechnej opinii, zawarte w niej poszczególne pozycje są sprawdzane przed samą obroną, a ich prawidłowość ma istotny wpływ na ocenę naszej pracy. W celu umożliwienia recenzentowi dotarcie do używanego przez nas artykułu niezbędne jest zamieszczenie daty publikacji, datę dostępu oraz numer strony ( jeśli korzystamy z formatu PDF). Kluczowe jest także umieszczenie adresu witryny, kierującego do konkretnego artykułu. Prawidłowo zapisana pozycja źródła internetowego w bibliografii to:

Luker R. L., Sunday’s Notes, „Cliopatria: A Group Blog”, History News Network, 16 maja 2016[dostęp: 12 luty 2017], <http://hnn. us/blogs/entries/129703. html>

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt RPLU.01.01.00-06-117/12
Zbudowanie konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa aid interactive agency Jacek Łopatek przez wprowadzenie innowacyjnych usług oraz nowoczesnych technologii w branży informatycznej.
Aid intractive agency Jacek Łopatek - ul. Fryderyka Chopina 7/24, 20-026 Lublin. Telefon +48 881 77 11 77