Billboard Art Moves

cinemagraph
Cinemagraph
18/08/2016
projektowanie graficzne billboard
Billboard Art Moves
18/08/2016
Pokarz wszystkie

Przedstawiony bilboard jest pracą konkursową pod hasłem: jak być sobą w dzisiejszym świecie. Na zielonym, pełnym nadziei i naturalności tle, widnieje czerwony, prowokacyjny przycisk, który wyraźnie odcina się od reszty. Maluje się na nim żółty – bo żółć jest falsyfikacją złota, napis: press perfekt. Bilboard daje czytelny przekaz, że aby odnaleźć się w dzisiejszym świecie należy być bez skaz, bez wad i własnej osobowości. Tym samym powinno się być nijakim – bo jak wszyscy będą perfekcyjny, każdy będzie żaden. Tym samym powstaje paradoks, ponieważ konkluzją bilboardu jest, że aby być sobą w dzisiejszym świecie, należy tylko udawać autentyczność.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt RPLU.01.01.00-06-117/12
Zbudowanie konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa aid interactive agency Jacek Łopatek przez wprowadzenie innowacyjnych usług oraz nowoczesnych technologii w branży informatycznej.
Aid intractive agency Jacek Łopatek - ul. Fryderyka Chopina 7/24, 20-026 Lublin. Telefon +48 881 77 11 77