Billboard Art Moves

projektowanie graficzne billboard
Billboard Art Moves
18/08/2016
wideo promocyjne youtube
Animacja Logo
18/08/2016
Pokarz wszystkie

Zaprezentowany bilboard ukazuje kobietę na tle ściany. Całość stworzona została za pomocą różnobocznych i różnoramiennych trójkątów w wielorakich, smutnych barwach. Niewiasta patrzy przymrużonymi oczami w dal, jakby z tęsknotą za inną rzeczywistością. Jej włosy zlewają się z tłem ściany, stanowiąc nierozerwalność kobiety z miejscem, w którym się znajduje i którego nie może opuścić.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt RPLU.01.01.00-06-117/12
Zbudowanie konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa aid interactive agency Jacek Łopatek przez wprowadzenie innowacyjnych usług oraz nowoczesnych technologii w branży informatycznej.
Aid intractive agency Jacek Łopatek - ul. Fryderyka Chopina 7/24, 20-026 Lublin. Telefon +48 881 77 11 77