Plakat Carnaval Sztukmistrzów

wideo promocyjne youtube
Animacja Logo
18/08/2016
projektowanie logo
Logo PSZOK
13/08/2016
Pokarz wszystkie
plakaty Lublin

Plakat dla wydarzenia kulturalnego Carnaval Sztukmistrzów został zaprojektowany z wykorzystaniem różnorodnej gamy barw i kształtów. Całość zaprezentowana została na czarnym tle, ponieważ kolor ten symbolizuje tajemniczość i nieprzeniknioność, których nie brak na takiej imprezie. Nazwa wydarzenia utrzymana jest w odznaczających się od podkładu kolorach, to znaczy pomarańczowym i czerwonym. Są to wesołe barwy, które sugerują dobrą zabawę podczas wydarzenia i zachęcają do wzięcia w nim udziału. Na dole plakatu widnieją również różnorodne przedmioty, które są atrybutami sztukmistrzów. Cały projekt graficzny plakatu utrzymany jest w atmosferze tajemnicy, jednocześnie nawiązując do dobrej zabawy podczas wydarzenia.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt RPLU.01.01.00-06-117/12
Zbudowanie konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa aid interactive agency Jacek Łopatek przez wprowadzenie innowacyjnych usług oraz nowoczesnych technologii w branży informatycznej.
Aid intractive agency Jacek Łopatek - ul. Fryderyka Chopina 7/24, 20-026 Lublin. Telefon +48 881 77 11 77