Okładka książki

Projekt okładki początkiem nowej historii.

Okładka książki stanowi o pierwszym wrażeniu całej lektury. Piękny i przyciągający uwagę wygląd ilustracji jest istotny przede wszystkim dla nieznanych tomów, które nie weszły do znanej wszystkim klasyki literatury. W powszechnym obiegu funkcjonuje powiedzenie: nie oceniaj książki po okładce. Mimo wartości, które mogą płynąć z tekstu lektury, o wyborze zadecyduje ilustracja, która stanowi reklamę dla treści. Jej celem jest zaintrygowanie potencjalnego czytelnika. Powinna również być powiązana z tematyką tomu, aby już na pierwszy rzut oka można było stwierdzić, o czym książka traktuje.

Okładka książki to identyfikacja wizualna treści w niej zawartej. To z nią potencjalni czytelnicy utożsamiają opowieść, którą książka przedstawia. Wcale nie musi mieć wyrazistych kolorów, ponieważ takie nie zawsze są adekwatne do treści. Ilustracja winna być harmonijna z zawartą w lekturze z treścią, aby w pewien sposób była początkiem opisanej historii. AID agencja interaktywna projektuje ciekawe i niebanalne okładki książek, które swym wyglądem rozbudzą wyobraźnię.