Ulotki

Tradycyjna i skuteczna forma przekazu marketingowego.

Ulotki stanowią przede wszystkim element reklamy ulicznej. Są niezbędne, szczególnie w przypadku promocji zbliżających się wydarzeń. Ulotki to papierowa forma reklamy, która, dzięki namacalności, może być zachowana przez otrzymujących ją ludzi. Niestarannie wykonane, dla większości odbiorców są zbędne, dlatego ważne jest, aby ich wygląd był estetyczny i wartościowy. Taka papierowa forma reklamy, jeżeli jest niestarannie wykonana, najczęściej trafia do kosza. Na jej atrakcyjność składa się nie tylko wizualny wygląd. Niemałą rolę odgrywa również tekst, który powinien być nieco enigmatyczny, by zachęcić potencjalnych klientów do zapoznania się z reklamowaną firmą.

Przyciągająca ulotka w niemałym stopniu wpływa na zwiększenie liczby klientów danej firmy. Podobnie jak inne formy reklamy, wpływa na postrzeganie przedsiębiorstwa i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Inaczej niż w przypadku plakatu czy ilustracji, nie pojawia się ona na stronie internetowej, jej zasięg jest jedynie zewnętrzny. Agencja interaktywna AID oferuje wykonanie atrakcyjnych projektów ulotek, które zostaną zachowane przez ludzi i zachęcą do zapoznania się z propozycją firmy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt RPLU.01.01.00-06-117/12
Zbudowanie konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa aid interactive agency Jacek Łopatek przez wprowadzenie innowacyjnych usług oraz nowoczesnych technologii w branży informatycznej.
Aid intractive agency Jacek Łopatek - ul. Fryderyka Chopina 7/24, 20-026 Lublin. Telefon +48 881 77 11 77